free hit counter javascript

درباره ما

آژانس مسافرت هوایی وگردشگری دانوش پرواز پارسه

آژانس دانوش پرواز پارسه با تکیه بر نیروهای متخصص متعهد خود و با بهره گیری از دانش و توانایی کارکنان و مدیریت قصد دارد با ارائه خدمات مسافرتی با کیفیت قدم در مسیر پرپیچ و خم مشکلات قدم گذاشته و در آینده ای نه چندان دور به توراپراتوری شناخته شده تبدیل گردد.
دانوش پرواز میکوشد با رعایت استانداردهای حاکم، به ایجاد رضایت شغلی و ایجاد تعهد و علاقه و غرور در کارکنان بپردازد.
همچنین با تکیه بر منشور اخلاقی تکریم ارباب رجوع قدم در مسیر ایجاد اعتماد در مشتریان بپردازد.
کارشناسان ما ابتدا از خواسته های شما از یک سفر(اعم از تور، بلیط، هتل و ویزا) را سوال پرسیده و نسبت به شرایط روز به شما بهترین پیشنهادات را خواهند داد، بدین صورت شما به مسافرتی میروید که دوست دارید داشته باشید.